German-Turkish translations for abnorm:

anormal · other translations

abnorm anormal

Die Psychoneurotische Manifestation Abnormer Kulturmuster.

Anormal Kültürel Modellerin Psikonevrotik İfadesi.

Lange Geschichte, abnorm kurzer Sinn, wirst du uns helfen?

Uzun lafımızın anormal kısası, bize yardım edecek misin?

Das EEG zeigte keine abnorme Gehirnaktivität.

EEG'de anormal bir beyin aktivitesi yoktu.