German-Turkish translations for abtreten:

bırakmak · teslim etmek · çıkmak · other translations

abtreten bırakmak

Wenn du abtrittst, trete ich auch ab.

Sen bu işleri bırakırsan ben de bırakırım.

Clay ist abgetreten.

Clay başkanlığı bıraktı.

abtreten teslim etmek

Ich wiederhole, abtreten und sich ergeben.

Tekrar ediyorum, durun ve teslim olun.

abtreten çıkmak

Lass uns rausgehen, die Treppe runterrennen und im Kugelhagel abtreten.

Buradan çıkalım, merdivenlerden aşağı inelim ve onları kurşun yağmuruna tutalım.