German-Turkish translations for abwärts:

aşağıya, aşağı · other translations

abwärts aşağıya, aşağı

Ich wiederhole, sie fährt abwärts.

Tekrar ediyorum, aşağı iniyor.

Sie sind in einer Abwärts-Spirale der Zerstörung.

Bir yıkım girdabının içinde aşağı doğru gidiyorsun.

Von der Hüfte abwärts gelähmt.

Belden aşağısı felç oldu.

Click to see more example sentences