German-Turkish translations for agieren:

etmek · other translations

agieren etmek

Silas Cole agierte mit vermindertem Fassungsvermögen.

Silas Cole tam kapasitesiyle hareket edemiyordu.

Calder, du agierst viel zu hastig!

Calder, çok hızlı hareket ediyorsun!

Sie agierten wie Individuen. Was?

Bence, bireysel hareket ediyorlardı.