German-Turkish translations for ahnen:

şüphelenmek · other translations

ahnen şüphelenmek

Ich glaube, daß Elena etwas ahnt.

Bence Elena bir şeylerden şüpheleniyor.

Goodwin ahnte nichts?

Goodwin şüphelenmedi mi?