akkurate

War das eine akkurate Einschätzung, Sohn?

Bu doğru bir değerlendirme mi evlat?

Du bist akkurat und ethisch.

Çok doğrucu ve ahlakçısın.

Das ist eine akkurate Beschreibung.

Üzgünüm, ama bu doğru bir tanım.

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

Soruları tam ve kesin cevapla.

Matthew war immer so akkurat.

Matthew hep çok dikkatliydi.

Ja, eine ganz akkurate.

Evet, doğru bir bakış açısı.

Das ist akkurat.

İşte isabet budur.