aktuelle

Deine Schrittlänge zeigt eine aktuelle Spannungslösung.

Uzun adımların yakın zamanda stres attığını gösteriyor.

Wir wollen etwas aktuelles,

Daha güncel bir şey istiyoruz,

Keine aktuelle Adresse.

Mevcut adresi yok.

Aktuelle Fälle, frühere Fälle,

Şimdiki vakalar, eski vakalar.

Nina und ich gehen Susies aktuelle Fälle durch, mal sehen, ob etwas hervorsticht.

Nina ve ben Susie'nin son davalarına bakacağız. bakalım bir şey bulabilecek miyiz?

Es ist ein Prototyp, um aktuelle Antiviren gegen chemische Waffen einzusetzen.

Kimyasal saldırılara karşı deriye uygulanan panzehirleri yaymayı sağlayan bir prototip.

Das hier sind aktuelle Aufnahmen von Petropawlowsk und Wladiwostok.

Burada Rusların Petropavlovsk ve Vladivostok üslerinin uydu fotoğrafları var.

Und ich denke, er wird eine Weile aktuell sein.

Ve sanırım bir süre bu adamla çıkacaksın.

Das ist Fairbanks' aktuelle Freundin, Tabitha.

Bu, Fairbanks'in şu anki kız arkadaşı Tabitha.

Dein ehemaliger Partner aktueller Partner?

Senin eski ortağın Şimdiki ortağın.