German-Turkish translations for akzeptieren:

kabul · edilmek · kabul etmek · other translations

akzeptieren kabul

Diese Verantwortung akzeptiere ich, aber ich kann ihr helfen.

Bu sorumluluğu kabul ediyorum, ama ona yardım edebilirim.

Bitte akzeptiere meine Geschenke.

Lütfen hediyelerimi kabul edin.

Mr. Simpson, ich akzeptiere Ihre Entschuldigung.

Bay Simpson, özrünüzü kabul ediyorum. Güle güle.

Click to see more example sentences
akzeptieren edilmek

Diese Verantwortung akzeptiere ich, aber ich kann ihr helfen.

Bu sorumluluğu kabul ediyorum, ama ona yardım edebilirim.

Aber letztendlich muss ich es einfach akzeptieren. Ich werde immer alleine bleiben.

Ama sonunda yine kabul etmek zorundayım ki, ben her zaman yalnız olacağım.

President Hassan hat unsere Gegenanträge zur Inspektion akzeptiert.

Başkan Hassan denetlemelerdeki karşı önerimizi kabul etti.

Click to see more example sentences
akzeptieren kabul etmek

Diese Verantwortung akzeptiere ich, aber ich kann ihr helfen.

Bu sorumluluğu kabul ediyorum, ama ona yardım edebilirim.

Aber letztendlich muss ich es einfach akzeptieren. Ich werde immer alleine bleiben.

Ama sonunda yine kabul etmek zorundayım ki, ben her zaman yalnız olacağım.

President Hassan hat unsere Gegenanträge zur Inspektion akzeptiert.

Başkan Hassan denetlemelerdeki karşı önerimizi kabul etti.

Click to see more example sentences