German-Turkish translations for alleine:

tek başına · other translations

alleine tek başına

Wie könnten wir dich hier alleine zurücklassen?

Seni burada nasıl tek başına bırakabiliriz?

Der Präsident wird alleine reden.

Başkan tek başına konuşacak.

Dann bleib halt alleine.

Tek başına kal, o zaman.

Click to see more example sentences