German-Turkish translations for allerdings:

evet · gerçi · ancak · aslında · elbette · şüphesiz · other translations

allerdings evet

Allerdings, Detective, deswegen brauche ich Ihre Hilfe.

Evet dedektif. İşte bu yüzden yardımınıza ihtiyacım var.

Allerdings. Und es läuft fantastisch.

Evet kesinlikle ve harika gidiyor.

Ja, allerdings, Mr. Sullivan.

Evet, aynen öyle Bay Sullivan.

Click to see more example sentences
allerdings gerçi

Allerdings ist hier ein Brief.

Gerçi bir de mektup var.

Allerdings haben sie eine große Schwäche.

Gerçi, büyük bir zayıflıkları vardır.

Deine Familie ist allerdings sehr kompliziert.

Gerçi senin ailen oldukça karışık bir aile.

Click to see more example sentences
allerdings ancak

Wir haben allerdings keine Wahl.

Ancak başka bir seçimimiz yok!

Allerdings werde ich Schloss Plunkett als größtes Spukereignis der westlichen Hemisphäre empfehlen.

Ancak, Plunkett Şatosu'nu batı yarımküredeki en lanetli otel olarak tavsiye edeceğim.

Allerdings kann nur ein Unbestimmter diese Box öffnen.

Ancak bu kutuyu yalnızca bir Uyumsuz açabilir.

Click to see more example sentences
allerdings aslında

Ja. Ich bin allerdings Koreaner.

Evet ama aslında Koreliyim.

allerdings elbette

Ich bin allerdings gar nicht religiös.

Ben o kadar dindar biri değilim elbette.

allerdings şüphesiz

Zweifel bestehen allerdings bei Mr. Hoffa

Bay Hoffa ile ilgili şüphe olabilir