German-Turkish translations for anblicken:

bakmak · other translations

anblicken bakmak

Den bewegenden Anblick eines sterbenden Sterns, den Helix-Nebel.

Ölmekte olan bir yıldızın rahatsız edici bakışları, Helix Nebula.