German-Turkish translations for ander:

başka · diğer · farklı · Öte · other translations

ander başka

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Ich habe eine andere Seite.

Başka bir tarafım var.

Kann etwas anderes passiert sein?

Başka bir şey olmuş olamaz mı?

Click to see more example sentences
ander diğer

Ich hasse alle anderen Zubereitungsarten.

Diğer bütün yumurtalardan nefret ediyorum.

Alle anderen Tests waren normal.

Diğer tüm testler normal.

Dann wären wir wenigstens bei den anderen.

O zaman, en azından diğerleriyle birlikte oluruz.

Click to see more example sentences
ander farklı

Warum wollen Sie dann etwas anderes vorführen?

O zaman neden farklı bir şey peşindesiniz?

Ein Modellflugzeug ist etwas völlig anderes.

Model uçak tamamen farklı bir şeydir.

Andere Zeiten, anderer Bürgermeister.

Farklı zamanlar, farklı belediye başkanları.

Click to see more example sentences
ander Öte

Nein, ein anderer.

Hayır, bu öteki.

Scheiße, der andere Fahrstuhl.

Lanet olsun, öteki asansör!

Geh zurück und hilf den anderen.

Geri dön ve ötekilere yardım et.

Click to see more example sentences