German-Turkish translations for andererseits:

öte yandan · ya da · other translations

andererseits öte yandan

Die Griechen andererseits, sie salbten ihre Toten mit Düften und Gewürzen.

Öte yandan Yunanlılar güzel kokular ve baharatlarla ölülerini yağlıyorlarmış.

Und Sie, andererseits, bekommen ein Video.

Öte yandan, siz de bir video aldınız.

Der Tal Shiar andererseits vertraut niemandem.

Öte yandan, Tal Shiar hiç kimseye güvenmez.

Click to see more example sentences
andererseits ya da

Andererseits wird ein Handscanner jedes Problem bezüglich Kontrast oder Unschärfe vermeiden.

Diğer yandan, taşınabilir bir tarayıcı, Bulanıklık ya da kontrast sorununu önleyecektir.