German-Turkish translations for andernfalls:

yoksa · aksi takdirde · other translations

andernfalls yoksa

Andernfalls wirst du verbluten.

Yoksa kan kaybından öleceksin.

Andernfalls sterbe ich mit ihnen.

Yoksa ben de onlarla ölürüm.

Er sagte mir, ich müsste ihn bezahlen. Andernfalls

Bana dedi ki, ona parasını ödemeliymişim, yoksa

Click to see more example sentences
andernfalls aksi takdirde

Andernfalls wie soll ich dir sonst helfen?

Aksi takdirde sana nasıl yardım edebilirim ki?