German-Turkish translations for anders:

farklı · başka · bir daha · değişik · başka türlü · diğer bir · other translations

anders farklı

Sieht unter Plastik anders aus, aber Sie haben hier eine Nacht verbracht mit Ann Cohen.

Plastiğin altında farklı görünüyor, ama burada Ann Cohen ile bir gece geçirmiştin.

Es ist jetzt alles so anders.

Şu an her şey çok farklı.

Warum ist meine Einstellung anders?

Neden benim ayarlarım farklı?

Click to see more example sentences
anders başka

Eine weitere was? Ein weiteres Universum Eine parallele Welt, genau wie diese, aber etwas anders.

Başka bir evren tıpkı bizimkine benzeyen ama biraz farklı bir paralel dünya.

Ich habe diese Akte schon irgendwo anders gesehen.

Bu dosyayı bir yerde gördüm. Başka bir yerde.

Ich hätte es anders gehandhabt, Papa.

Ben olsam başka türlü yapardım baba.

Click to see more example sentences
anders bir daha

Ich hätte ein Mädel wie Sie anders erzogen.

Ben sizin gibi bir kızı daha farklı eğitirdim.

Sie sieht vielleicht jetzt anders aus, hat längere Haare und einen Babybauch.

Farklı görünüyor olabilir. Saçları daha uzun olabilir. Bir de karnı şişmiştir.

Es ist ein wenig anders.

Ondan daha farklı bir şey.

Click to see more example sentences
anders değişik

Wow, du erscheinst irgendwie anders.

Vay be değişik görünüyorsun.

Das riecht ein bisschen anders.

Bu biraz değişik kokuyor.

Mit weniger Zucker, weniger Salz und weniger Pfeffer wäre er anders.

Daha az şeker, tuz ve biberle tadı daha değişik olabilirdi.

Click to see more example sentences
anders başka türlü

Ich hätte es anders gehandhabt, Papa.

Ben olsam başka türlü yapardım baba.

Alles hätte so anders sein können.

Her şey başka türlü olabilirdi.

Das Leben ist anders, wirklich.

Hayat başka türlü bir şey, gerçekten.

Click to see more example sentences
anders diğer bir

Ein Leben endet, ein anders beginnt.

Bir hayat biter, bir diğeri başlar.

Jedes ist ein bisschen anders.

Her biri diğerinden biraz farklı.

Anders gesagt: Ich sündigte.

Diğer bir deyişle, günahkardım.

Click to see more example sentences