German-Turkish translations for anfertigen:

yapmak · other translations

anfertigen yapmak

Die Resultate besagen, die Bomben wären in Nord-Korea angefertigt.

Sonuçlar göstermiş ki, Bombalar Kuzey Kore'de yapılmış.

Jo hat mir einen neuen Tageslichtring angefertigt.

Jo bana yeni bir gün ışığı yüzüğü yaptı.