German-Turkish translations for anflehen:

yalvarmak · other translations

anflehen yalvarmak

Donna hat mich angefleht, das Leben aufzugeben.

Donna, bu hayatı bırakmam için bana yalvardı.

Weil sie mich darum angefleht hat.

Çünkü bana yalvardı. Yalan söylüyorsun.

Sie hat mich angefleht, etwas zu tun.

Bir daha yapmaması için bana yalvardı.