German-Turkish translations for angehören:

ait olmak · other translations

angehören ait olmak

Ich wollte immer einer Herde angehören.

Ben hep bir sürüye ait olmak istemiştim!

Die außen müssen der Schiffscrew angehören.

Şu mağaranın dışındakiler tayfaya ait olmalı.