German-Turkish translations for anonym:

isimsiz · anonim · adsız · other translations

anonym isimsiz

Einen Monat später bekomme ich erstmals anonyme, verschlüsselte E-Mails.

Bir ay sonra, isimsiz bir kişiden şifreli e-postalar almaya başladım.

Einmalige Überweisungen, anonyme Mails.

Tek seferlik ödemeler. İsimsiz e-mailler.

Durch einen anonymen Anruf.

İsimsiz bir telefon ihbarı vardı.

Click to see more example sentences
anonym anonim

Aber gleichzeitig möchte er anonym sein.

Ama aynı zamanda da anonim kalmak istediğini.

Das wurde gerade anonym auf dem Interagency-Server gepostet.

Bu az önce anonim olarak teşkilatlar arası sunucuya gönderildi.

Naja, das ist anonym.

O anonim bir isim.

Click to see more example sentences
anonym adsız

Zuerst dachte ich, "Anonyme Rauschgiftsüchtige", hier gehöre ich nicht her.

İlk düşündüm ki, "Adsız Narkotikler", ben buraya ait değilim.

Das ist ein Begriff der Anonymen AlkohoIiker.

Bu söylediğin Adsız Alkoliklerden bir söz.

Com, und bittet um anonyme Spenden.

Com adsız hayırseverlerden bağış istiyor.

Click to see more example sentences