German-Turkish translations for anspruchsvoll:

titiz · iddialı · other translations

anspruchsvoll titiz

Vivian ist anspruchsvoll smart und rücksichtslos.

Vivian şımarık, titiz zeki ve merhametsizdir.

Roxane ist preziös, anspruchsvoll, kokett.

Roxane değerli, titiz ve zarafete düşkündür.

anspruchsvoll iddialı

Tut mir leid, dass ich kein anspruchsvollerer Gegner bin.

Kusura bakma, pek iddialı bir oyuncu değilim.