German-Turkish translations for anständig:

iyi · dürüst · ahlaklı · terbiyeli · uygun · namuslu · other translations

anständig iyi

Er ist ein anständiger Junge und hat einen wirklich dummen naiven Fehler gemacht.

O iyi bir çocuktur, ve sadece aptalca bir hata yaptı, naif bir hata.

Du bist gut, anständig, witzig, wunderbar und ich liebe dich, aber du bist eine Nervensäge!

İyi, nazik, eğlenceli, mükemmel bir kadınsın ve seni seviyorum ama Tam bir baş belasısın!

Anständige Männer sind selten, weißt du?

İyi adamlar az bulunur, biliyorsun.

Click to see more example sentences
anständig dürüst

Aber Julios Vater ist anständig, oder?

Ama babası dürüst bir adam, değil mi?

Aber für ihn ist keiner anständig.

Ama ona göre hiç kimse dürüst değil.

EIwood blues ist eine Gefahr für anständige Menschen.

Elwood Blues dürüst insanlar için bir tehlikedir.

Click to see more example sentences
anständig ahlaklı

Such dir eine anständige Frau.

Kendine ahlaklı bir bul.

Anständig, ehrenhaft und wohlmeinend.

Ahlaklı, onurlu ve iyi niyetli.

Oder dem so anständigen Val Rogers?

Ya da çok ahlaklı Val Rogers'a.

anständig terbiyeli

Sean war ein anständiger, liebenswerter Mann.

Sean terbiyeli, sevgi dolu bir adamdı.

Ben Stark war ein guter und anständiger Junge.

Ben Stark iyi ve terbiyeli bir çocuktu.

Als anständige Mädchen.

Terbiyeli kızlar olarak.

anständig uygun

Wir geben ihnen ein anständiges christliches Begräbnis.

Onlara uygun bir Hıristiyan cenazesi yapalım.

Jetzt sehen Sie mal etwas Anständiges, etwas Militärisches:

Tamam. Şimdi biraz uygun ve askeri bir şeyler görelim:

Mr. Arden, Sie sind anständige?

Bay Arden, durumunuz uygun mu?

anständig namuslu

Auch anständige Menschen wollen angeregt werden.

Namuslu insanlar da uyarılmak isteyebilir.