German-Turkish translations for anstellen:

yapmak · işe almak · çalışmak, çalıştırmak · other translations

anstellen yapmak

Eltern wissen, wenn Kinder etwas Unrechtes anstellen.

Aileler çocukları yanlış bir şey yaptığında bilir.

Das ist die "Ich werde etwas schlimmes anstellen" Gangart.

Bu, "ben kötü bir şeyler yapmak üzereyim" yürüyüşü.

Zeigen wir diesen Dritte-Welt-Affen, wie man es anstellt.

Şu üçüncü dünya pisliklerine bu işin nasıl yapıldığını gösterelim.

Click to see more example sentences
anstellen işe almak

Ich hab dich angestellt.

Seni işe ben aldım.

Darum habe ich dich angestellt.

Seni de bu yüzden işe aldım.

anstellen çalışmak, çalıştırmak

Dann bist du unglücklicherweise seit heute nicht mehr angestellt bei ISC.

O zaman, ne yazık ki, bugün itibariyle, artık ISC çalışanı değilsin.

Angestellt von einer Kompanie namens Mesa Verde Construction.

Mesa Verde İnşaat diye bir şirkette çalışıyorlar.