German-Turkish translations for anzweifeln:

şüphelenmek · other translations

anzweifeln şüphelenmek

Am Anfang habe ich es angezweifelt, aber dann habe ich gemerkt, dass es beiderseitig nützlich ist.

Başta ben de şüphe ettim ama sonra fark ettim ki bu karşılıklı kazanç sağlayabilir.