German-Turkish translations for arbeiten:

· çalışmak · çalışma · görev · other translations

arbeiten

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Jetzt beginnt unsere Arbeit.

Şimdi bizim işimiz başlıyor.

Gute Arbeit, Doktor.

İyi işti Doktor.

Click to see more example sentences
arbeiten çalışmak

Denn wenn Sie für uns arbeiten, wird Ihr einziger Klient, dieser Ort sein,

Çünkü bizim için çalıştığın zaman, tek müşterin bu yer olacak.

Wir arbeiten für eine Hilfsorganisation.

Bir insani kuruluşa çalışıyoruz.

Sie denken, sie arbeiten zusammen?

Sence beraber mi çalışıyorlar?

Click to see more example sentences
arbeiten çalışma

Ich möchte weiter hier arbeiten.

Burada çalışmaya devam etmek istiyorum.

Aber wir arbeiten hier.

Ama buraya çalışmaya geldik.

Disziplin, Ordnung, Arbeit.

Disiplin, düzen, çalışma.

Click to see more example sentences
arbeiten görev

Arbeiten wir zusammen undercover?

Gizli görevde birlikte miyiz?

Die Arbeit beginnt in zwei Wochen.

Görev iki hafta sonra başlıyor.

Ich gab dir eine Arbeit

Sana bir görev verdim

Click to see more example sentences