German-Turkish translations for arbeitsam:

çalışkan · other translations

arbeitsam çalışkan

Niemand ist ehrlicher und arbeitsamer, als wir nicht wahr, Mr. Tuttle?

Bizden daha dürüst ve çalışkan kişi bulamazsınız. Değil mi Bay Tuttle?

Tüchtige Mädchen! Die sind arbeitsam.

Alsaslılar gibi çalışkan oluyorlar.