German-Turkish translations for arg:

kötü · other translations

arg kötü

Ich denke gar nichts, aber vor einer Weile hörte ich sie arg streiten.

Bir şey düşünmüyorum, ama bir süre önce çok kötü kavga ettiklerini duydum.

Nicht zu arg, denke ich.

Çok kötü değil sanırım.