German-Turkish translations for aufhören:

durdurmak, durmak · kesmek · bitmek, bitirmek · son vermek · other translations

aufhören durdurmak, durmak

Nein, nein, bitte! Aufhören!

Hayır, hayır, lütfen dur!

Dieser Scheiß muss aufhören.

Bu saçmalığı durması lazım.

Bitte, aufhören, bitte!

Lütfen, durun, Iütfen!

Click to see more example sentences
aufhören kesmek

Aufhören, Sie dumme Kuh!

Kes şunu, seni aptal inek!

Meine Damen, aufhören!

Bayanlar kesin şunu!

Gehen, ja, aber vor zwei Wochen hat unsere Unterwassersignalstation aufgehört, ihr Positionssignal auszusenden.

Gidebiliyorlar, evet. Fakat iki hafta önce, sualtı işaret kulemiz, yer belirleyici sinyal göndermeyi kesti.

Click to see more example sentences
aufhören bitmek, bitirmek

OTI muss aufhören.

GOİ, bitmek zorunda.

Es regnet, Meister Zwerg, und es wird weiterregnen, bis es aufgehört hat, zu regnen.

Yağmur yağıyor, Efendi Cüce ve yağmur bitene kadar yağmaya devam edecek.

Ich entscheide, wann ihre Kindheitsfantasien aufhören, nicht du.

Çocukluk hayallerinin ne zaman biteceğini ben söylerim, sen değil.

Click to see more example sentences
aufhören son vermek

Joe, Joe, du musst damit aufhören!

Joe, Joe, buna bir son vermek zorundasın!

Kyle, Du musst damit aufhören.

Kyle, buna bir son vermek zorundasın.