German-Turkish translations for aufnehmen:

çekme, çekmek · almak · kaydetmek · kabul etmek · kayıt · başlamak · toplamak · kaydetme · other translations

aufnehmen çekme, çekmek

Ich möchte ein Familienportrait aufnehmen.

Aile fotoğrafı çektirmek istiyorum.

Diese Stadt hat mich aufgenommen.

Bu şehir beni kendine çekti.

Das wurde Freitag aufgenommen, der geheime Komplex bei Bilyarsk.

Bu, Cuma günü çekildi. Bilyarsk'taki gizli kompleks.

Click to see more example sentences
aufnehmen almak

Officer Romslo möchte deine Aussage aufnehmen.

Memur Romslove, ifadeni almak için geldi.

Ich hab dich aufgenommen!

Seni ben içeri aldım!

Angel, würdest du bitte Eva's Aussage aufnehmen?

Angel, lütfen Eva'nın ifadesini alır mısın?

Click to see more example sentences
aufnehmen kaydetmek

Mr Convex hat eine kleine Einleitung für Sie aufgenommen.

Bay Convex sizin için küçük bir giriş kaydetti.

Alles von Torchwood aufgenommen.

Hepsi Torchwood tarafından kaydedilmiş.

Als ihr meine Gedanken aufnahmt? Ja.

Yani siz düşüncelerimi kaydederken mi?

aufnehmen kabul etmek

Ihr habt uns aufgenommen.

Siz bizi kabul etmiştiniz.

Du meinst, Morgan Sanders wurde ins College aufgenommen.

Demek istediğin Morgan Sanders üniversiteye kabul edildi.

aufnehmen kayıt

Aber, ich hab etwas aufgenommen.

Ama bir şeyler kayıt ettim.

Psychopathen können diese Form von Rückschlägen anders aufnehmen.

Psikopatlar bu tür aksiliklere karşı kayıtsız kalabilir.

aufnehmen başlamak

Er fing an, alles aufzunehmen!

Her şeyi kaydetmeye başladı!

aufnehmen toplamak

In ihre Reihen haben sie Plebejergesindel und sogar Slaven aufgenommen.

Pleb sınıfının ayak takımı ve köleler arasından kendilerine yandaş topladılar.

aufnehmen kaydetme

Er fing an, alles aufzunehmen!

Her şeyi kaydetmeye başladı!