German-Turkish translations for aufrecht:

dik · other translations

aufrecht dik

Lass das Gelutsche und sitz aufrecht.

Lokmalarınla oynamayı kes ve dik otur.