German-Turkish translations for ausfallen:

olmamak · inmek · other translations

ausfallen olmamak

Einige Prozessoren könnten ausfallen.

Bazı işlemciler hâlâ sorunlu olabilir.

Das Com-System muss ausgefallen sein.

İletişim sistemi çökmüş olmalı.

Wenn er Pottrik hätte, wäre die Bioprobe negativ ausgefallen.

Pottrik sendromu olsaydı biyolojik algılayıcının sonucu negatif çıkardı.

Click to see more example sentences
ausfallen inmek

Wir sind auf einem Feld gelandet, GPS ist ausgefallen.

Biz bir alana iniş yaptık, GPS devre dışı.