German-Turkish translations for ausfallen:

olmamak · inmek · other translations

ausfallen olmamak

Einige Prozessoren könnten ausfallen.

Bazı işlemciler hâlâ sorunlu olabilir.

Das Com-System muss ausgefallen sein.

İletişim sistemi çökmüş olmalı.

Wenn er Pottrik hätte, wäre die Bioprobe negativ ausgefallen.

Pottrik sendromu olsaydı biyolojik algılayıcının sonucu negatif çıkardı.

Ich wollte nicht so "Lois-ausfallend" werden.

Bir anda bu kadar Lois olmak istemedim.