auslösen

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Noch mehr könnte ein Auslöser einer antiviralen Giftigkeit auslösen.

Daha fazlası antiviral zehirlilik zincirine sebep olabilir.

Eine Tularemie-Therapie kann aplastische Anämie auslösen.

Tularemi tedavisi aplastik anemiye sebep olabilir.

Allergene können eine allergische Vaskulitis auslösen.

Alerjenler, alerjik bir damar iltihabını tetikleyebilir.

Herpes kann eine Encephalitis auslösen.

Genital uçuk, beyin iltihabı yapabilir.

Wenn du die Tür wegballerst und sie runter fällt, könnte sie den Laser-Alarm auslösen.

Eğer kasanın kapısı yerinden çıkarsa ve yere düşerse, laser alarmlarını çalıştırabilir.

Knochenkrebs könnte ein paraneoplastisches Syndrom auslösen, welches das Herz abschaltet.

Kemik kanseri paraneoplastik sendromu tetikleyerek kalbin durmasına neden olmuş olabilir.

Walker will einen Atomschlag auslösen.

Walker, nükleer bir saldırı başlatmayı deniyor.

Die wird die ergänzenden Ladungen auslösen, eine Kettenreaktion erzeugend.

Ardından ilave patlayıcıların devreye girmesiyle zincirleme reaksiyon başlayacak

Wenn Hartley Schallexplosionen nutzt, könnten die Vibrationen Erdbeben auslösen.

Sonik darbeyi kullanıyorsa, titreşimler sarsıntıya neden olacaktır.