German-Turkish translations for ausprobieren:

denemek · other translations

ausprobieren

Hab's nie ausprobiert.

Ben hiç denemedim.

Spencer und ich haben nie etwas Neues ausprobiert, und wenn ich vielleicht erotischer gewesen

Spencer ve ben hiç yeni bir şeyler belki biraz daha fazla erotik şeyler deneseydik

Ich habe in letzter Zeit sehr viel Neues ausprobiert.

Son zamanlarda bir sürü yeni şey denedim.

Dann vereinbaren sie, heute Nacht den "fliegenden Pfau" auszuprobieren.

Sonra, bu gece Uçan Tavuskuşu'nu denemeye karar verdiler.

Aber ich wurde leider ohne Wegangaben geboren, also habe ich alles ausprobiert.

Ama ben senin aksine lanet bir haritayla doğmadım. Bu yüzden hepsini denedim.

Captain, ich habe alle Ruffrequenzen ausprobiert.

Kaptan, tüm çağrı frekanslarını denedim.

Und ich muss etwas Neues ausprobieren.

Ve yeni bir şeyler denemeliyim.

Es wurde nie ausprobiert.

Bu daha önce hiç denenmedi.

Berta? Kann ich etwas mit Ihnen ausprobieren?

Berta, üzerinde bir şey deneyebilir miyim?

Ein paar Tage später haben sie beschlossen, "Ladder" auszuprobieren an einem Versuchsbatallion.

Dolayısıyla birkaç gün sonra "Ladder"'ı bir deney taburunda kullanmaya karar verdiler.