German-Turkish translations for aussenden:

göndermek · other translations

aussenden göndermek

Sie haben Suchtruppen ausgesandt, bewaffnete Männer.

Arama ekipleri gönderdiler, silahlı adamlar.

Mr. Bailey, Funkboje aussenden.

Bay Bailey, kayıt imleyiciyi gönderin.

Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und sein Padawan Ahsoka werden zur Erkundung ausgesandt.

Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker ve padawanı Ahsoka araştırma için gönderildi.

Click to see more example sentences