German-Turkish translations for beachtlich:

hatırı sayılır · other translations

beachtlich hatırı sayılır

Also, hier ist ein beachtlicher Scheck in diesem Umschlag.

Bu zarfta hatırı sayılır meblağda bir çek var.