German-Turkish translations for bedächtig:

dikkatli · düşünceli · ihtiyatlı · other translations

bedächtig dikkatli

Niemand würden jemanden so bedächtig verprügeln.

Kimse kimseyi o kadar dikkatli dövemez.

bedächtig düşünceli

Gönnen Sie sich ein paar bedächtige Minuten.

Kendi başınıza bir kaç dakika düşünün.

bedächtig ihtiyatlı

Montgomery geht sehr bedächtig vor.

Montgomery çok ihtiyatlı bir general.