German-Turkish translations for bedenken:

düşünmek · şüphe · düşünce · other translations

bedenken düşünmek

Besonders, wenn man das Gewicht dieser riesigen Feenflügel bedenkt.

Özellikle de, o dev gibi kanatların dengeni bozduğu düşünülürse.

Aber ich muss doch bedenken, was für Celice am besten ist.

Fakat Celice için en iyisinin ne olacağını düşünmek zorundayım.

bedenken şüphe

Aber möglich und gefährlich, also wenn du Bedenken hast

Mümkün ve tehlikeli Yani eğer şüphelerin varsa

Er hat Bedenken wegen Whistler.

Whistler hakkında şüpheleri var.

bedenken düşünce

Zu viel Bedenken.

Çok fazla düşünce