German-Turkish translations for bedeuten:

demek · ifade etmek · anlamına gelmek · önemli olmak · göstermek · düşünmek · gerektirmek · other translations

bedeuten demek

Sie meint, eine größere Verbreitung würde für uns höhere Werbe-Budgets bedeuten.

Demek istediği, geniş dağılımın bize daha büyük bir reklâm bütçesi sunabileceği.

Weißt du, was "cherchez la femme" bedeutet?

Cherchez la femme" ne demek biliyor musun?

Und das bedeutet vermutlich, Sie haben eine starke Aura.

Ve bu da büyük ihtimalle büyük bir auran var demek.

Click to see more example sentences
bedeuten ifade etmek

Ein Doktortitel bedeutet gar nichts.

Doktoralar hiçbir şey ifade etmiyor.

Aber du bedeutest für mich Freiheit.

Ama bana özgürlüğü ifade ediyorsun.

Dieser Trip bedeutet sehr viel für sie.

Bu yolculuk ona çok şey ifade ediyor.

Click to see more example sentences
bedeuten anlamına gelmek

Wir glauben "B.B.Q." bedeutet"Barbecue".

BBQ'nün barbekü anlamına geldiğini düşünüyoruz.

Es bedeutet "Argo fuck yourself".

Argo, kendini becer" anlamına geliyor!

Oder bedeutet das, dass ihr etwas zugestoßen ist?

Ya da bu, ona bir şey olduğu anlamına geliyor?

Click to see more example sentences
bedeuten önemli olmak

Sie muss Ihnen viel bedeutet haben.

O senin için çok önemli olmalı.

Ich weiß, er bedeutet Ihnen viel.

Senin için çok önemli olduğunu biliyorum.

Was es auch ist, es ist bedeutend, und ich will mir ein Stück abschneiden.

Ne olursa olsun, bu çok önemli ve ben bir parçasını istiyorum.

Click to see more example sentences
bedeuten göstermek

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Vorhofflattern kann auch eine Hormonüberproduktion bedeuten.

Düzensiz atımlar aşırı hormon üretimini gösterebilir.

Warte, die lila Flagge bedeutet, dass Meeresplagen wie Quallen vorhanden sind.

Dur biraz, bu mor bayrak denizanası gibi musibetlerin olduğunu gösteriyor.

Click to see more example sentences
bedeuten düşünmek

Wir glauben "B.B.Q." bedeutet"Barbecue".

BBQ'nün barbekü anlamına geldiğini düşünüyoruz.

Was Sie denken, bedeutet mir etwas.

Ne düşündüğün benim için önemli.

Was denkst du, bedeutet der Tod?

Sen, ölümün ne olduğunu düşünüyorsun?

bedeuten gerektirmek

Manchmal bedeutet das Tragen der Uniform wegzuschauen, okay?

Bazen üniforma giymek görmezden gelmeyi gerektirir, tamam mı?