German-Turkish translations for bedeutend:

önemli · anlamlı · büyük · other translations

bedeutend önemli

Klingt wichtig, bedeutet aber rein gar nichts.

Kulağa önemli geliyor ancak hiçbir anlamı yok.

Was es auch ist, es ist bedeutend, und ich will mir ein Stück abschneiden.

Ne olursa olsun, bu çok önemli ve ben bir parçasını istiyorum.

Ich habe einen Freund, der bedeutet mir sehr viel.

Benim için çok önemli olan bir arkadaşım var.

Click to see more example sentences
bedeutend anlamlı

Vielleicht bedeuten sie gar nichts.

Belki de hiçbir anlamları yok.

Mm, ist ein altes indisches Wort, Sortilège. Bedeutet "Gelassenheit".

Eski Kızılderili sözüymüş Sortilege, huzur anlamına geliyor.

So viel Geld bedeutet dir nichts, aber für mich ist es

O kadar para sana bir anlam ifade etmiyor ama, bana

Click to see more example sentences
bedeutend büyük

Sie meint, eine größere Verbreitung würde für uns höhere Werbe-Budgets bedeuten.

Demek istediği, geniş dağılımın bize daha büyük bir reklâm bütçesi sunabileceği.

Und das bedeutet vermutlich, Sie haben eine starke Aura.

Ve bu da büyük ihtimalle büyük bir auran var demek.

Das bedeutet uns viel.

Bizim için anlamı büyük.

Click to see more example sentences