German-Turkish translations for bedienen:

hizmet etmek · kullanmak · çalıştırmak · other translations

bedienen hizmet etmek

Unsichtbare Hände bedienen mich.

Görünmez eller bana hizmet ediyor.

Aber ein Junge kann doch ein Mädchen nicht bedienen.

Ama bir erkek çocuk bir kıza hizmet edemez.

..wird bedient und hofiert

Hizmet edilir, saygı duyulur.

bedienen kullanmak

Sie bedienten sich einer Art Tarnkappen-Technologie.

Bir çeşit gizlenme teknolojisi kullanıyorlarmış.

Tiermenschen, die Geräte bedienen?

İnsan-hayvanlar makine mi kullanacak?

Jesse bedient den Gabelstapler, nicht ich.

Forklifti Jesse kullanıyordu. Ben değil.

bedienen çalıştırmak

Gary bedient die Schalter und macht Bleep-Bleep bei den Schreibtischtätern.

Gary bu inek fabrikasında zamazingolar ve öten ışıklarla çalışıyor.

Ich bediente die Frisbee-Maschine.

Ben frizbi üretim hattında çalışıyordum.