German-Turkish translations for beeinträchtigen:

etkilemek · taviz vermek · other translations

beeinträchtigen etkilemek

Der Nullraum beeinträchtigt den Begrenzungsstrahl.

Sıfır uzay halkasal sınır ışınını etkiliyor.

Pascha, wird das den Ausgang des "Devrim" Projektes beeinträchtigen?

Paşam, bu devrim projesinin akıbetini etkileyecek mi?

Das beeinträchtigt das Flugverhalten.

Bu uçağın ana işlevini etkiledi.

Click to see more example sentences
beeinträchtigen taviz vermek

Patrick, du beeinträchtigst immer.

Patrick, tek yaptığın taviz vermek.