German-Turkish translations for befolgen:

uymak · uygulamak · yerine getirmek · itaat etmek · izlemek · other translations

befolgen uymak

Soldaten befolgen Befehle.

Askerler emirlere uyar.

Jeder befolgte ihn.

Herkes buna uyardı.

Und als Mediziner befolgen Sie diese Strikturen unbedingt.

Ve sen tıp doktoru olarak bu sınırlamalara kesinlikle uyuyorsun.

Click to see more example sentences
befolgen uygulamak

Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben. Befolgen Sie ihn bitte.

Sana bir emir verdim ve uygulamanı istiyorum, lütfen.

Bitte befolgen Sie alle ausgehängten Vorschriften.

Lütfen ilan edilen tüm yönetmelikleri uygulayın.

Na, dann befolgen Sie ihn.

Şey, uygulayın o zaman.

befolgen yerine getirmek

Dann tu mir einen Gefallen und befolge meinen Wunsch.

O halde bana bir iyilik yap ve dileğimi yerine getir.

Krabat versuchte Tondas Rat zu befolgen, die Vorkommnisse der Neumondnacht zu vergessen.

Krabat, Tonda'nın nasihatini yerine getirip yeniay gecesindeki olayları unutmaya çalıştı.

befolgen itaat etmek

Ja, aber er befolgt Befehle.

Evet, ama itaat ediyor.

befolgen izlemek

Sie befolgten ihn genauestens!

Planı harfi harfine izlediler!