German-Turkish translations for beginnen:

başlatmak, başlamak · baş, başla · başlangıç · başlama · other translations

beginnen başlatmak, başlamak

Jetzt beginnt eine neue Verfolgungsjagd.

Şimdi yeni bir kovalamaca başlıyor.

Alles begann in der öffentlichen Bibliothek von New York.

Her şey New York halk kütüphanesinde başlamış.

Sobald acabaremas Vorflugkontrolle, Wir werden die Markteinführung beginnen.

Görev Kontrol uçuş öncesi kontrollerini tamamladığında fırlatma prosedürlerine başlayacağız.

Click to see more example sentences
beginnen baş, başla

Computer, Aufnahme beginnen.

Bilgisayar, kayda başla.

Beginnt Tiefflug jetzt.

Dalışa başla şimdi.

Aber wenn ich einmal damit beginne

Ben olunca, bir kez başlarsa

Click to see more example sentences
beginnen başlangıç

Ein neues Leben hatte begonnen,

Yeni bir hayatın başlangıcıydı.

Deswegen sind wir hier, heute beginnen wir mit Detective Jane Rizzoli und Dr. Maura Isles.

Bu yüzden buradayız. Bugün başlangıcı Dedektif Jane Rizzoli ve Dr. Maura Isles yapacak.

Beginnend mit Großmutter und Onkel Harold.

Başlangıç için Büyükannem ve Harold Amca var.

Click to see more example sentences
beginnen başlama

Bevor wir beginnen möchten Sie noch irgendwas sagen?

Başlamadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bevor Sie beginnen, will ich Sie etwas fragen.

Başlamadan önce, ben size bir soru sormak istiyorum.

Guy, ich wollte dir etwas geben, bevor die Runde beginnt.

Guy, tur başlamadan önce sana bir şey vermek istedim.

Click to see more example sentences