German-Turkish translations for begraben:

gömmek · gömülü · other translations

begraben gömmek

Ich musste dich begraben.

Seni gömmek zorunda kaldım.

Meine Tante wurde lebendig begraben.

Teyzem canlı canlı gömülmüştü.

Darunter ist etwas begraben!

Altına bir şey gömülmüş.

Click to see more example sentences
begraben gömülü

Viele berühmte Leute sind hier begraben.

Birçok ünlü insan burada gömülü.

Große Könige liegen hier begraben.

İçlerinde büyük krallar gömülü.

Norman, deine Hexe wurde woanders begraben.

Norman, senin bu cadı başka yerde gömülü.

Click to see more example sentences