German-Turkish translations for behüten:

korumak · kardeş · other translations

behüten korumak

Doch sie liebte ihren Sohn so sehr, dass sie übertrieben behütend wurde.

Ama o, oğlunu o kadar çok seviyordu ki, aşırı korumacı davrandı.

Behüte mich, Herr.

Koru beni Tanrım.

Christabella behütet uns.

Christabella bizi koruyacak.

behüten kardeş

Frau, Schwester und Mutter, Gott segne und behüte dich.

Hanımefendi, kız kardeş ve anne tanrı senden razı olsun ve korusun.