German-Turkish translations for behandeln:

tedavi · davranmak · tedavi etmek · bakmak · el · muamele etmek · baş · değerlendirmek · other translations

behandeln tedavi

Steroide können eine idiopathische Leberfibrose behandeln.

Steroit idiopatik hepatik fibrozisi tedavi edebilir.

Nein, ich wurde nie behandelt.

Hayır, daha önce hiç tedavi görmedim.

Können wir behandeln?

Tedavi edebilir miyiz?

Click to see more example sentences
behandeln davranmak

Sie behandelt dich wie Scheiße.

Sana bok gibi davranıyor.

Ich hab dich nie schlecht behandelt, Joe.

Sana hiçbir zaman kötü davranmadım, Joe.

Er behandelt Dich wie Scheiße.

Sana bir pislik gibi davranıyor.

Click to see more example sentences
behandeln tedavi etmek

Steroide können eine idiopathische Leberfibrose behandeln.

Steroit idiopatik hepatik fibrozisi tedavi edebilir.

Ich habe einen Patienten behandelt.

Bir hastayı tedavi ediyordum.

Behandeln Sie ihn.

Onu tedavi et.

Click to see more example sentences
behandeln bakmak

Sieh doch, wie du mich behandelst.

Bana nasıl davrandığına bir bak.

Schau, wie du mich behandelst.

Bana nasıl davrandığına bak.

Wer behandelt den Fall, Chalmers oder ich?

Bu davaya Chalmers bakıyor yoksa ben mi?

Click to see more example sentences
behandeln el

Atlas der Katzenanatomie für Tierärzte. Aber John, wir behandeln Menschen.

Veterinerler İçin Kedigiller El Kitabı, ama biz insanları tedavi ediyoruz.

Jessi sollte als psychiatrischer Fall behandelt werden nicht als ein krimineller.

Jessi psikolojik bir vaka olarak ele alınmalı suçlu olarak değil.

Girish hat alles behandelt.

Girish her şeyi ele aldı.

behandeln muamele etmek

Lily, meine Schüler sind Erwachsene und ich behandle sie auch so.

Lily benim öğrencilerim birer yetişkin ve ben de onlara öyle muamele ediyorum.

behandeln baş

P.S. Wie würdest du eine eiternde Schramme behandeln?

Sen olsan irin akan bir yarayla nasıl başa çıkardın?

behandeln değerlendirmek

Wir behandeln kranke Leute, und Sie sind nicht mehr krank.

Biz hasta insanları tedavi ederiz, sen de artık hasta değilsin.