German-Turkish translations for beherrschen:

yönetmek · egemen olmak · hükmetmek · other translations

beherrschen yönetmek

Diese Stadt beherrschen Gangs und Drogendealer.

Bu şehri çeteler ve uyuşturucu satıcıları yönetiyor.

Einen Ort großen Reichtums, beherrscht von Schiffscrews, und über dem keine Fahne weht.

Tayfaların yönettiği ve bayrak dalgalandırmayan büyük zenginlikle dolu bir yer.

beherrschen egemen olmak

Sie beherrschten es vor vielen Jahren.

Krenim bu uzaya yıllar önce egemen oldu.

beherrschen hükmetmek

Britannia beherrsche die Wellen!

Britanya hükmet dalgalara!