German-Turkish translations for behindern:

engel olmak · zorlamak · other translations

behindern engel olmak

Die Lakritze enthalten Glycyrrhizin, welche die Nierenfunktion behindern können.

Meyan kökü glycyrrhizin içeriyor, o da böbrek aktivitesine engel olur.

Wird nun auch noch geistig behindert, nicht wahr?

Şimdi bir de zihinsel engelli olacak, öyle mi?

Sie diskriminieren mich weil ich behindert bin.

Anlaşıldı, engelli olduğum için ayrımcılık yapıyorsunuz.

Click to see more example sentences
behindern zorlamak

Mein Neffe ist behindert und er muss einen Helm tragen

Geri zekalı bir yeğenim var ve kask takmak zorunda.