German-Turkish translations for beide:

ikisi, iki · ikisi de · her iki, her ikisi · her ikisi de · other translations

beide ikisi, iki

Ich habe für uns beide ein neues Leben angefangen!

İkimiz için de yeni bir hayat kuruyordum!

Wir arbeiten beide für dich.

İkimiz de sana çalışıyoruz.

Ihr beide werdet eingebuchtet.

İkiniz de hapse gireceksiniz!

Click to see more example sentences
beide ikisi de

Ich habe für uns beide ein neues Leben angefangen!

İkimiz için de yeni bir hayat kuruyordum!

Bitte bleibt jetzt beide hier.

Lütfen ikiniz de burada kalın.

Aber ihr habt beide geschlafen.

Ama ikiniz de uyuyordunuz.

Click to see more example sentences
beide her iki, her ikisi

Ich habe genug Schlaftabletten für uns beide gehortet.

Her ikimiz için de yeterli miktarda uyku hapı zulaladım.

Wir freuen uns beide.

Evet, her ikimiz de.

Normalerweise beide Eltern

Genelde, her iki ebeveyn de

Click to see more example sentences
beide her ikisi de

Ich habe genug Schlaftabletten für uns beide gehortet.

Her ikimiz için de yeterli miktarda uyku hapı zulaladım.

Wir freuen uns beide.

Evet, her ikimiz de.

Heute Abend bleiben wir beide da.

Bu gece, her ikimiz de kalıyoruz.

Click to see more example sentences