German-Turkish translations for beispiellos:

eşsiz · other translations

beispiellos eşsiz

Ihre Studien zur Antielektronenkollision sind beispiellos.

Anti elektron çarpışmalarıyla ilgili çalışmalarınız eşsiz.

Heute beginnt die erste Phase einer beispiellosen technologischen Entwicklung.

Bugün, eşi görülmemiş teknolojik bir gelişmenin ilk aşamasındayız.